top of page
Colorful Lights

Julkishallinnon polkujohtamisen ohjelma

Vaikuttavuus   |  Tuottavuus   |   Asiakaskokemus

Ohjelma lyhyesti

Haemme ohjelmaan mukaan 5-10 organisaatiota, joista jokaisesta osallistuu 2-5 hengen tiimi.

Ohjelman hyödyt

  • Polkujohtaminen avaa uusia näkökulmia asiakaskokemuksen johtamiseen -  tavoitteena organisaation vaikuttavuuden ja tuottavuuden parantaminen.​

  • Pilotissa luot tiimisi kanssa omaan organisaatioon sopivan toimintamallin polkujohtamiseen ja työstät valittua aihetta tarkemmalla tasolla.

  • Ohjelman aikana tunnistatte myös mahdollisuuksia organisaatiorajat ylittävään yhteistyöhön ja työntekijäkokemuksen parantamiseen.

Ohjelman vetäjät: Anni Leppänen & Esa Nettamo

Ohjelman vetäjinä ovat JourneyOpsin perustaja Esa Nettamo ja julkishallinnon strateginen muotoilija Anni Leppänen. 

Kenelle?

Polkujohtamisen ohjelma on suunnattu julkishallinnon asiantuntijoille ja johtajille. Erityisesti ohjelma voi kiinnostaa palvelumuotoilijoita, viestinnän asiantuntijoita, ICT-projektipäälliköitä tai tuoteomistajia ja palvelualueiden kehittäjiä ja johtajia. Ohjelmaan haetaan tiimejä eli jokaisesta julkishallinnon organisaatiosta kerätään 2-5 hengen porukka mukaan. Yhteensä ohjelmaan valitaan 5-10 tiimiä.

magnet-me-zWkZwLUTlbw-unsplash.jpg
IMG_1457 (1)_edited_edited.png

Polkujohtaminen julkishallinnossa

Julkishallinnossa polkujohtamisen tavoitteena on lisätä toiminnan vaikuttavuutta ja tuottavuutta sekä parantaa palveluiden asiakaskokemusta. Malli haastaa perinteisen projektimuotoisen palvelumuotoilun ja tuo moniammatillisen lähestymistavan organisaation ytimeen. Polkujohtaminen mahdollistaa tiedolla johtamisen. Se tuo erillään toimivien organisaatioyksiköiden — kuten viestinnän, ICT:n, palvelu- ja strategiakehityksen — asiantuntijat sekä pirstaleisen tiedon yhteen, palvelupolun äärelle. Tuloksena on prosesseja sujuvoittava ja saumattomampi kokemus, niin organisaation työntekijöille kuin asiakkaille. Digitaalisten palvelujen käyttöaste paranee ja palvelujen yhdenvertainen saavutettavuus varmistuu.

anton-jansson-mTIer0UVf2k-unsplash.jpg

Tule kuulemaan lisää  maksuttomalle etäaamukahveille
4.6.2024 klo 9.00

bottom of page